Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ

Người gửi: Lê Duy

Bố tôi trước đây là Công an viên, nay được lên làm Trưởng Công an xã. Vừa qua, khi đang thực hiện nhiệm vụ thì bố tôi bị tội phạm chém thương tích. Trong trường hợp này bố tôi có được hưởng các chính sách, ưu đãi như người có công với cách mạng không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 999

Câu trả lời

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định điều kiện xác nhận thương binh thì: “Người bị thương trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự”. Nếu bố bạn có đầy đủ các điều kiện để xác nhận là người được hưởng chính sách như thương binh thì thủ tục, hồ sơ được lập theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội; trách nhiệm lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận bị thương, giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Điểm đ Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

 

Người trả lời: Bộ Công an