Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ hưởng phụ cấp thu hút khi công tác tại vùng kinh tế khó khăn

Người gửi: Lê Trực

 

Từ tháng 9/2016, tôi được tăng cường về công tác tại Công an thị trấn và giữ chức vụ Phó trưởng Công an thị trấn nhưng tôi vẫn thuộc biên chế của Công an huyện. Vừa qua, xã mà đơn vị Công an huyện đóng quân được công nhận là xã có kinh tế đặc biệt khó khăn, sau khi xin ý kiến của Bộ Công an thì Bộ quyết định cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đó được hưởng chế độ thêm 70% lương. Vậy, Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi vẫn thuộc biên chế của lực lượng Công an huyện, do Công an phụ trách xã về an ninh, trật tự quản lý thì tôi có được hưởng 70% phụ cấp thu hút hay không?

 

Ngày hỏi: 04/04/2018 Lượt xem: 1177

Câu trả lời

Căn cứ quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ thì chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xác định theo địa bàn công tác (nơi đặt trụ sở, cơ quan, đơn vị). Mặc dù đồng chí vẫn thuộc biên chế của Công an huyện nhưng đồng chí đã được tăng cường về công tác tại Công an thị trấn và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị trấn. Vì vậy, nếu trụ sở Công an thị trấn đóng tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì đồng chí được hưởng chế độ phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.
 

Người trả lời: Bộ Công an