Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ hưu trí trong lực lượng Công an nhân dân

Người gửi: Trần Văn Quý

Tôi công tác trong lực lượng Công an nhân dân được 15 năm và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 15 năm. Nay tôi muốn xin nghỉ hưu thì có được hưởng chế độ gì không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1640

Câu trả lời

- Căn cứ điều kiện nghỉ hưu quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Điều 6 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP, ngày 20/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, Công an nhân dân (CAND) và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, thì trường hợp của bạn công tác trong lực lượng CAND, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 15 năm thì chưa đủ điều kiện giải quyết chế độ hưu trí.

- Trường hợp bạn có nguyện vọng thôi việc hoặc xuất ngũ thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 hoặc được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần nếu có nguyện vọng theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị định số 93/2015/QH13, ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

Người trả lời: Bộ Công an