Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ nghỉ phép của công dân phục vụ có thời hạn trong CAND

Người gửi: Nguyễn Quốc Huy

Tôi muốn hỏi, công dân phục vụ có thời hạn trong CAND có được nghỉ phép giống sĩ quan, hạ sĩ quan không? Thời gian nghỉ tối đa là bao nhiêu ngày và quy định tại văn bản nào?
 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 10568

Câu trả lời

Theo quy định tại Điểm 1 Mục c Phần I Thông tư số 07/2004/TT-BCA(X13) ngày 10/6/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không lương, nghỉ phép, nghỉ ngày lễ, nghỉ ngày tết và ngày thành lập CAND: “Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ tại ngũ từ năm thứ 2 trở đi, mỗi năm được nghỉ phép một lần, thời gian nghỉ là 10 ngày, không kể thời gian đi đường…”.

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại Điểm d, Điểm đ Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 44/2016/TT-BCA ngày 28/10/2016 của Bộ Công an quy định về bố trí, sử dụng và quản lý hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND:

“d) Ngoài quy định nghỉ phép theo chế độ, nếu gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ gặp thiên tai, hỏa hoạn hoặc bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần, mất tích hoặc hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền tặng bằng khen thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 05 ngày làm việc (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành;

đ) Hạ sĩ quan nghĩa vụ được tạo điều kiện ôn tập, dự thi vào các học viện, trường CAND, thời gian nghỉ ôn, dự thi tối đa là 15 ngày”.

Người trả lời: Bộ Công an