Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ phụ cấp của Cảnh sát khu vực

Người gửi: Phạm Tuấn Minh

Theo Thông tư số 25/2015/TT-BCA quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân thì đối tượng là Cảnh sát khu vực được hưởng mức III (64.000 đồng/ngày/người). Bộ Công an cho tôi hỏi, ngoài chế độ phụ cấp trên thì Cảnh sát khu vực có được hưởng thêm khoản tiền nào nữa không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2669

Câu trả lời

Căn cứ quy định tại Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg ngày 06/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân thì Cảnh sát khu vực (ngoài việc được hưởng tiêu chuẩn, định lượng ăn mức III) thì được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù mức 10%.
 

Người trả lời: Bộ Công an