Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ thăng cấp bậc hàm cho cán bộ, chiến sĩ đã qua đào tạo huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ

Người gửi: Tạ Khắc Độ

Tôi là cán bộ đã được học lớp quản lý huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi có chứng chỉ quản lý huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ có được thăng cấp bậc hàm lên cấp uý hay không? Nếu được thăng cấp bậc hàm khi đến niên hạn thì quy định tại văn bản nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5407

Câu trả lời

Tại Công văn số 867/X11(X13) ngày 14/6/2000 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân về việc thực hiện chế độ thăng cấp bậc hàm cho cán bộ, chiến sĩ đã qua đào tạo huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ đã hướng dẫn: “cán bộ, chiến sĩ đã qua đào tạo huấn luyện và sử dụng  chó nghiệp vụ… từ 06 - 09 tháng; công việc đang đảm nhiệm đúng chuyên môn được đào tạo thì được vận dụng trình độ tương đương bậc trung cấp để xét thăng cấp, nâng lương cấp bậc hàm”;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 10/2007/TT-BCA(X13) ngày 02/8/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chế độ thăng cấp, nâng bậc lương hàng năm đối với sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân thì cán bộ Công an đã qua đào tạo Trung cấp được xét thăng cấp bậc hàm đến Đại úy. Do đó, nếu đồng chí đã qua khóa đào tạo (thời gian 06 - 09 tháng) huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ và hiện đang đảm nhiệm công tác huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ thì khi đến thời hạn đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định sẽ được xét thăng cấp bậc hàm cấp úy.

Người trả lời: Bộ Công an