Hỏi đáp trực tuyến

Chính sách hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ khi gia đình gặp khó khăn

Người gửi: Đức Hoàng

Tôi công tác trong lực lượng Công an nhân dân đã được 05 năm, vừa qua gia đình tôi xảy ra hỏa hoạn làm mẹ tôi bị thương nặng. Tôi muốn hỏi, trường hợp của tôi và gia đình có được hỗ trợ từ chế độ, chính sách của lực lượng hay không? Nếu được tôi cần phải chuẩn bị những thủ tục như thế nào cho đúng quy định?

Ngày hỏi: 01/08/2019 Lượt xem: 4927

Câu trả lời

Trường hợp công dân Đức Hoàng nếu là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân Công an, lao động hợp đồng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước thì căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 3 Công văn số 3151/BCA-X11 ngày 27/9/2012 hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn trong Công an nhân dân, mẹ công dân Đức Hoàng thuộc các trường hợp xét trợ cấp khó khăn từ nguồn kinh phí do Bộ Công an cấp cho Công an các đơn vị, địa phương. 

 

Ngoài ra, căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 179/QĐ-HĐQL ngày 05/6/2015 của Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân về việc sử dụng Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, nếu xét thấy hoàn cảnh gia đình công dân Đức Hoàng thực sự khó khăn, mẹ bạn Đức Hoàng còn được xét trợ cấp từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội.  

 

Đề nghị công dân Đức Hoàng liên hệ với đơn vị bạn đang công tác để được xem xét, giải quyết hưởng các khoản trợ cấp theo quy định.   

Người trả lời: Bộ Công an