Hỏi đáp trực tuyến

Cơ sở vật chất và tiêu chuẩn của cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã

Người gửi: Cử tri tỉnh Bắc Giang

Theo sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang đang tập trung rà soát bố trí lực lượng, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ triển khai chủ trương bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Tuy nhiên, hiện nay, biên chế lực lượng Công an còn thiếu, cơ sở vật chất, nhất là trụ sở làm việc, chế độ ăn, nghỉ của cán bộ, chiến sĩ tại nhiều xã không đảm bảo; cơ chế phối hợp, mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương chưa rõ ràng, cụ thể, gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

 

Ngày hỏi: 21/05/2019 Lượt xem: 2770

Câu trả lời

Bộ Công an trả lời như sau:

 

Luật Công an nhân dân năm 2018 được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV, trong đó có quy định về việc bố trí Công an chính quy ở địa bàn cấp xã. Trước khi có hướng dẫn cụ thể triển khai Luật Công an nhân dân năm 2018, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện theo Pháp lệnh Công an xã năm 2008 và Thông tư số 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc điều động sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, trong đó, có quy định về nguyên tắc, nguồn cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ, mối quan hệ công tác, chế độ quản lý, sinh hoạt của cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. 

 

Về cơ sở vật chất và tiêu chuẩn của cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã: Thời gian qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an đã chú trọng đầu tư phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng Công an từ Bộ đến cơ sở; tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn khó khăn nên Bộ Công an mới chỉ tập trung ưu tiên đầu tư những trang bị thiết yếu cho một số lực lượng trực tiếp chiến đấu, chưa trang bị đủ nhu cầu cho tất cả các lực lượng Công an nhân dân. Bộ Công an xin ghi nhận ý kiến của cử tri để nghiên cứu, tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung kinh phí hàng năm cho Công an các địa phương nhằm từng bước bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu công tác của cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. 

Người trả lời: Bộ Công an