Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện chuyển ngạch từ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật sang sỹ quan chuyên môn nghiệp vụ

Người gửi: Đặng Xuân Huy

Tôi tuyển dụng vào ngành với vị trí công tác là lái xe từ năm 2014 đến nay. Năm 2019 tôi tốt nghiệp hệ văn bằng 2, Đại học An ninh nhân dân. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có đủ điều kiện để chuyển ngạch từ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật sang sỹ quan chuyên môn nghiệp vụ không?

Ngày hỏi: 28/10/2021 Lượt xem: 8428

Câu trả lời

Căn cứ Thông tư số 29/2010/TT-BCA ngày 07/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về diện bố trí cán bộ trong Công an nhân dân thì chức danh công việc “lái xe” thuộc diện bố trí sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật (trừ lái xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ); xếp lương chuyên môn kỹ thuật nhóm I, sơ cấp. Do đó, nếu vẫn đảm nhiệm công việc lái xe (không phải lái xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ) mặc dù đã tốt nghiệp văn bằng 2 Đại học An ninh nhân dân thì bạn đọc Đặng Xuân Huy cũng không thuộc đối tượng được xem xét chuyển diện bố trí cán bộ từ sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật sang sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ.

Người trả lời: Bộ Công an