Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Người gửi: Lê Tuyết Nga

 

Bộ Công an cho tôi hỏi, tháng 4 tôi được tạm tuyển vào ngành Công an, đến tháng 7 tôi phải nghỉ sinh em bé và tôi mới nộp bảo hiểm được 03 tháng. Đến tháng 10, tôi có quyết định vào biên chế chính thức. Trường hợp của tôi có được nhận lương bình thường trong thời gian nghỉ sinh không vì tôi chưa nộp đủ 06 tháng tiền bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản?

 

Ngày hỏi: 04/04/2018 Lượt xem: 935

Câu trả lời

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì: “Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con”. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của đồng chí chưa đủ 6 tháng. Do vậy, trong thời gian nghỉ thai sản, đồng chí không được hưởng chế độ thai sản (lương 6 tháng). Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội, đồng chí được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng đồng chí sinh con.
 

Người trả lời: Bộ Công an