Hỏi đáp trực tuyến

Đối tượng được thăm gặp phạm nhân

Người gửi: Lê Mỹ Như

Tôi có bạn thân đang bị giam tại trại giam tỉnh Bình Thuận, tôi thường đi chung với gia đình bạn mỗi lần đến thăm. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi muốn đi riêng thăm bạn tôi thì cần phải làm những thủ tục gì, hay tôi chỉ được đi chung với gia đình bạn tôi? 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 954

Câu trả lời

- Khoản 1, Điều 46 Luật Thi hành án hình sự quy định chế độ gặp thân nhân, nhận quà của phạm nhân như sau: “Phạm nhân được gặp thân nhân một lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ, trường hợp đặc biệt thì được kéo dài thời gian nhưng không quá 03 giờ. Phạm nhân được khen thưởng thì được gặp thân nhân thêm một lần trong 01 tháng. Phạm nhân chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế trại giam hoặc lập công thì được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ. Trường hợp đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có đề nghị được gặp phạm nhân thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, giải quyết.

Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện bố trí nơi phạm nhân gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác.”
.

- Điều 4 Thông tư số 46/2011/TT-BCA ngày 30 tháng 06 năm 2011 của Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân thì đối tượng được thăm gặp phạm nhân gồm những đối tượng sau:

1. Những người là thân nhân phạm nhân được thăm gặp phạm nhân gồm: ông, bà nội, ngoại; bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (hoặc chồng); bố, mẹ nuôi hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp; anh, chị, em ruột; anh, chị, em vợ (hoặc chồng); cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột.

2. Đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có đề nghị thăm gặp phạm nhân thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, giải quyết nếu xét thấy phù hợp với lợi ích chính đáng của phạm nhân và yêu cầu của công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân.

Khi gặp đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác, phạm nhân được nhận thư, tiền mặt, đồ vật (trừ đồ vật thuộc danh mục cấm đưa vào trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ) và được sử dụng theo quy định tại Điều 46 Luật Thi hành án hình sự và quy định tại Thông tư này.”
.

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên, việc công dân Lê Mỹ Như đi chung cùng gia đình đến thăm gặp phạm nhân là không đúng với quy định của pháp luật vì công dân Lê Mỹ Như không thuộc đối tượng là thân nhân của phạm nhân được quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 46/2011/TT-BCA. Nếu công dân Lê Mỹ Như có nguyện vọng đến thăm gặp phạm nhân là bạn thì phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 46 đã nêu trên (thủ tục gồm: Thẻ căn cước công dân; đơn có xác nhận của cơ quan tổ chức của công dân Lê Mỹ Như; đơn có xác nhận của UBND nơi công dân Lê Mỹ Như đang sinh sống) gửi Giám thị trại giam nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù để được xem xét, giải quyết.
 

Người trả lời: Bộ Công an