Hỏi đáp trực tuyến

Giám sát người được tạm đình chỉ thi hành án để điều trị bệnh

Người gửi: Kim Ngọc

 

Địa phương tôi có đối tượng Nguyễn Văn A hiện đang chấp hành án phạt tù được tạm đình chỉ thi hành án về gia đình quản lý, chăm sóc, chữa bệnh theo quy định. Vậy Bộ Công an cho tôi hỏi trong thời gian ở địa phương đối tượng có được phép đi nơi khác để khám bệnh hay không và chính quyền địa phương phải làm thủ tục quản lý đối tượng này như thế nào?

 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1190

Câu trả lời

Việc quản lý người được tạm đình chỉ chấp hành án được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 263 Bộ Luật Tố tụng hình sự và Điều 32 Luật Thi hành án hình sự.

Khoản 1 Điều 263 Bộ Luật Tố tụng hình sự quy định: “người được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được giao cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi cư trú hoặc làm việc quản lý. Họ không được tự ý đi nơi khác, nếu không được phép của chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan tổ, chức quản lý của họ.”

Khoản 3 Điều 32 Luật Thi hành án hình sự quy định: Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi trực tiếp quản lý người được tạm đình chỉ tổ chức giao người được tạm đình chỉ cho UBND xã nơi người đó cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người đó; thân nhân của người được tạm đình chỉ có nghĩa vụ tiếp nhận người được tạm đình chỉ.

UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được tạm đình chỉ có trách nhiệm theo dõi, giám sát người được tạm đình chỉ xem xét, giải quyết cho người đó được đi khỏi nơi cư trú, làm việc.

- Như vậy, căn cứ các quy định trên, thì người đang chấp hành án phạt tù được tạm đình chỉ thi hành án về gia đình quản lý, chăm sóc, chữa bệnh, phải chịu sự quản lý, giám sát của UBND cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã). Người được tạm đình chỉ có nhu cầu đi khỏi nơi cư trú, làm việc để khám bệnh thì việc xem xét, giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Khi đến địa chỉ cư trú mới, người được tạm đình chỉ phải đăng ký tạm trú theo quy định.

Trường hợp người được tạm đình chỉ thi hành án tự ý đi nơi khác khám bệnh mà không được sự đồng ý của UBND cấp xã thì bị xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng theo điểm a khoản 4 Điều 14 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vi phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình.

Điểm a khoản 4 Điều 14 quy định: phạt tiền từ  2 đến 3 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Người được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đi khỏi nơi cư trú mà không được sự đồng ý của UBND cấp xã hoặc không có mặt tại nơi chấp hành án, cơ quan thi hành án hình sự nơi cư trú sau khi hết thời hạn hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù./.
 

 

Người trả lời: Bộ Công an