Hỏi đáp trực tuyến

Hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng cần được xử lý hình sự

Người gửi: Cử tri tỉnh Thái Nguyên

Tại Khoản 6 Điều 3 của Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định các loại “Vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng”, không nằm trong Khoản 2 Điều 3 “Vũ khí quân dụng” đã tạo nên cách hiểu “Vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng” chỉ được coi là “vũ khí” nói chung. Do vậy, “Vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng” không thuộc đối tượng của tội “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự” quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, trên thực tế, xét về tính sát thương của loại vũ khí này cao hơn nhiều so với các loại vũ khí thể thao, súng săn, vũ khí khác, nếu không được xử lý nghiêm sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đề nghị có văn bản hướng dẫn về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng” được xử lý bằng pháp luật hình sự như trước đây.

 

Ngày hỏi: 22/02/2019 Lượt xem: 4490

Câu trả lời

Bộ Công an xin trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Khoản 6 Điều 3 Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 quy định “Vũ khí là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất, bao gồm: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự” “Vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao”. 

 

Tại Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015 không coi vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng thuộc đối tượng của tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”, đây là một trong những khó khăn, vướng mắc trong thực tế đấu tranh, phòng, chống tội phạm hiện nay.

 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Công an đang giao cho các đơn vị chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong áp dụng Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về xử lý đối với vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng. 

Người trả lời: Bộ Công an