Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về chế độ phụ cấp đặc thù

Người gửi: Lê Thị Bích Ngọc

Tôi hiện đang là Đội trưởng Đội Giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự của Công an một tỉnh. Tại đơn vị, tất cả các đồng chí khác đều được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo Khoản 7, Điều 3 của Thông tư liên tịch số 02/2010/BCA-BNV-BTC, ngày 23/6/2010 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân (mức 10% và 15%). Trong khi đó, bản thân tôi từ khi về nhận công tác tại đơn vị từ tháng 8/2019 đến nay không được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù với lý do là làm công tác tổng hợp nên không được hưởng. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, trường hợp của tôi là Đội trưởng Đội Giám định, phụ trách và trực tiếp làm công tác tham mưu có được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù không? Nếu có thì được hưởng ở mức nào và có được truy lĩnh từ thời điểm đến công tác hay không?

Ngày hỏi: 16/07/2020 Lượt xem: 16084

Câu trả lời

Căn cứ Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg ngày 06/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ trong Công an nhân dân: “Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với: Cán bộ trực tiếp làm công tác giám định pháp y. Mức phụ cấp 10% áp dụng đối với: Cán bộ trực tiếp làm công tác giám định (trừ giám định pháp y), khám nghiệm hiện trường”. Như vậy, chỉ cán bộ trực tiếp làm công tác giám định, khám nghiệm hiện trường thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự được hưởng phụ cấp đặc thù. Theo nội dung hỏi, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Đội trưởng Đội Giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự, trực tiếp phụ trách và đảm nhiệm công tác tham mưu nên không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thù.

Người trả lời: Bộ Công an