Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về chế độ thanh toán tiền bảo hiểm một lần

Người gửi: Ngô Thanh Nam

Tôi công tác trong lực lượng Công an được 11 năm, đến nay tôi đã xuất ngũ. Bộ Công an cho tôi hỏi chế độ thanh toán tiền bảo hiểm một lần cho tôi như thế nào và trong thời gian bao lâu thì tôi được thanh toán?

Ngày hỏi: 07/11/2018 Lượt xem: 6320

Câu trả lời

Chế độ xuất ngũ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với sỹ quan Công an nhân dân (CAND) được thực hiện theo quy định tại Điều 60, Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội CAND năm 2014; Điều 16 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, cụ thể như sau: 

1. Về chế độ hưởng (mức hưởng) bảo hiểm xã hội một lần:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. 

Khi tính mức hưởng một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là 01 năm.

2. Về thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp không giải quyết có văn bản trả lời theo quy định.

 

Người trả lời: Bộ Công an