Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về chế độ trợ cấp một lần theo thời gian tăng thêm do quy đổi

Người gửi: Nguyễn Văn Hải

Năm nay tôi 53 tuổi, công tác tại Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An với cấp hàm Trung tá. Do điều kiện về sức khỏe, tôi xin nghỉ hưu trước thời hạn. Trong thời gian công tác, tôi có 14 năm đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an thị trấn, phụ trách chung (không phụ trách khu vực) và 08 năm đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, phụ trách chung. 

Trong 08 năm đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, tôi có 04 năm phụ trách thêm công tác Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông. 

Tôi muốn hỏi Bộ Công an, trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp một lần theo thời gian tăng thêm do quy đổi Theo thông tư số 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 quy định về chế độ trợ cấp 01 lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân, công nhân công an nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần hay không?

 

Ngày hỏi: 02/02/2021 Lượt xem: 11557

Câu trả lời

Căn cứ quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an: “Trường hợp sỹ quan có thời gian giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy thì thời gian giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống trực tiếp phụ trách hoặc làm công việc thuộc danh mục lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được tính quy đổi như sỹ quan làm công việc đó”. 

Trường hợp bạn đọc Nguyễn Văn Hải có thời gian 14 năm đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an thị trấn, phụ trách chung và 08 năm đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, phụ trách chung không thuộc đối tượng được quy đổi thời gian công tác để hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Người trả lời: Bộ Công an