Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về phí cấp chứng nhận đủ điều kiện về PCCC

Người gửi: Tô Văn Chức

Gia đình tôi có mở kinh doanh phòng nét thuộc cấp xã. Các thủ tục giấy tờ theo quy định tôi đều chấp hành đầy đủ. Hiện còn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đang hoàn thiện. Tôi có nhận được điện thoại của 1 đồng chí Công an Phòng cháy và chữa cháy huyện gọi lên lấy và mang theo lệ phí nộp là 700.000 VND. Vậy Bộ Công an cho tôi hỏi là lệ phí thu như vậy có đúng theo quy định hay không hay do mỗi địa phương tự quy định. Tôi rất mong sớm nhận được câu trả lời từ Bộ Công an giúp tôi giải đáp thắc mắc này.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 3569

Câu trả lời

Công dân Tô Văn Chức trình bày gia đình ông mở kinh doanh phòng net thuộc cấp xã. Nhưng theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp thì cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ được tổ chức ở cấp tỉnh và cấp huyện, không có cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh thuộc cấp xã. Do vậy, Bộ Công an không xác định được quy mô, tính chất của cơ sở để xem xét những vấn đề liên quan về PCCC được quy định trong Luật, quy chuẩn và tiêu chuẩn. Tuy nhiên, để khẳng định rằng, thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC đã bị bãi bỏ kể từ ngày 15/7/2012 (Ngày Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2015 của Chính phủ có hiệu lực và hiện nay Nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ).

Về cơ cấu, tổ chức lực lượng Cảnh sát PCCC hiện nay, không có tổ chức Cảnh sát PCCC cấp huyện. Để làm rõ hơn vấn đề, Bộ Công an (Cục Cảnh sát PCCC và CNCH) đã giao cán bộ liên hệ công dân Tô Văn Chức qua địa chỉ email nhưng chưa nhận được phản hồi từ công dân Chức. Nếu cần tìm hiểu rõ hơn mọi vấn đề liên quan đến công tác PCCC, đề nghị công dân Chức liên hệ với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 069.42297./.

Người trả lời: Bộ Công an