Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về thâm niên trong lực lượng Công an nhân dân

Người gửi: Phan Thu Hiền

Tôi muốn hỏi, người làm việc theo chế độ lao động hợp đồng trong Công an nhân dân khi chuyển sang biên chế có được tính thâm niên từ thời gian lao động hợp đồng ko?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5087

Câu trả lời

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư số 54/2014/TT-BCA ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghề trong Công an nhân dân (CAND): “Thời gian không được cộng để tính hưởng phụ cấp thâm niên; …Thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong Công an nhân dân”. Do đó, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong CAND khi chuyển sang biên chế không được cộng thời gian là lao động hợp đồng vào thời gian công tác trong Công an để tính hưởng phụ cấp thâm niên.  

Người trả lời: Bộ Công an