Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về thời hạn nghỉ thai sản

Người gửi: Ngô Phương Lan

Tôi đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, tôi nghỉ thai sản đã được hơn 04 tháng. Tôi muốn hỏi, tôi có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 949

Câu trả lời

Căn cứ quy định tại Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con:

“1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 3 Điều 34 của Luật này.”


Như vậy, trường hợp của bạn Ngô Phương Lan đã nghỉ thai sản hơn 04 tháng, nếu báo trước và được đơn vị nơi bạn đang công tác đồng ý thì bạn có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con.

 

Người trả lời: Bộ Công an