Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc cấp Chứng minh nhân dân

Người gửi: Phạm Văn Thái

Bác tôi sinh ngày 10/4/1946, đã làm giấy chứng minh nhân dân (CMND) lần đầu năm 1978, nhưng chỉ ghi năm sinh, không ghi rõ ngày, tháng sinh. Năm 2008, bác tôi xin cấp lại giấy CMND và đã bổ sung ngày, tháng sinh theo hồ sơ cá nhân, đã được cơ quan Công an cấp lại có đầy đủ ngày, tháng, năm sinh. Trong sổ hộ khẩu gia đình của bác tôi cũng ghi đầy đủ ngày, tháng năm sinh như giấy CMND cấp năm 2008.

Do yêu cầu đi giao dịch bác tôi đi làm thủ tục để cấp lại giấy CMND. Nhưng khi đến ngày hẹn đến lấy CMND mới thì cán bộ Công an huyện trả lời là giấy CMND mới của bác tôi không trả được vì theo hồ sơ lưu trữ đang quản lý việc cấp giấy CMND lần trước của bác tôi không ghi ngày tháng nên không làm được, yêu cầu bác tôi xuất trình, nộp giấy khai sinh thì mới trả giấy CMND mới.

Vậy xin hỏi: Việc cấp giấy CMND như trường hợp của bác tôi ở quy định nào? Việc cấp giấy CMND lần 1 của bác tôi không ghi ngày tháng sinh, nhưng lần 2 đã bổ sung ngày, tháng sinh đầy đủ rồi, tại sao đến nay cán bộ lại trả lời là hồ sơ lưu trữ khi cấp giấy CMND cho bác tôi lại không có ngày, tháng sinh.

 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5658

Câu trả lời

Như trường hợp ông Thái nêu được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về CMND, trường hợp cấp CMND lần 1 không ghi ngày tháng sinh nhưng lần 2 đã bổ sung ngày tháng sinh đầy đủ, thì thông tin về ngày tháng sinh trên tờ khai đã được lưu trữ trong hồ sơ cấp CMND lần 2 (năm 2008) của ông Thái; khi làm thủ tục cấp lại CMND theo quy định, cơ quan làm thủ tục cấp CMND phải tiến hành tra cứu trong tàng thư căn cước công dân, trong đó có lưu trữ tờ khai CMND thể hiện ngày tháng sinh của công dân nên cơ quan làm thủ tục cấp CMND sẽ tiến hành cấp CMND có nội dung thông tin về ngày tháng sinh cho công dân.

Trường hợp cán bộ làm thất lạc hồ sơ cấp CMND năm 2008 có ghi ngày tháng sinh của công dân thì trước hết cần xin lỗi công dân; sau đó cơ quan làm thủ tục cấp CMND phải đề nghị công dân khai vào đơn xin cấp đổi, cấp lại CMND, việc cấp lại CMND cần có sổ hộ khẩu cùng các giấy tờ có liên quan khác của công dân theo quy định của pháp luật. Trường hợp này cơ quan làm thủ tục cấp CMND không thu lệ phí cấp CMND của công dân.

Người trả lời: Bộ Công an