Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc quản lý hồ sơ xe ô tô khi chuyển vùng

Người gửi: Nguyễn Xuân Dũng (Thị xã Sông Công - Thái Nguyên)

Tôi được biết, hiện nay khi người dân mua ô tô cũ muốn chuyển vùng thì phải rút hồ sơ gốc tại cơ quan công an nơi xe đăng ký cũ để mang đến địa phương mới. Thủ tục này gây nhiều phiền hà, thực tế hiện nay có hiện tượng người dân thuê trung gian với giá từ 2 triệu đến 3 triệu đồng/hồ sơ, đồng thời cũng gây trở ngại, tốn kém cho người dân, khiến nhiều người ngại sang tên đổi chủ.

Theo tôi, nên thực hiện quản lý hồ sơ qua mạng trực tuyến của ngành Công an, giống như việc quản lý hồ sơ đăng kiểm của ngành giao thông vận tải hiện nay rất hiệu quả. Rất mong được xem xét cải tiến ngay.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1126

Câu trả lời

Hiện nay, cơ quan chức năng của Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe. Bộ Công an sẽ nghiên cứu đề nghị trên để đưa vào Thông tư cho phù hợp với tình hình thực tiễn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Người trả lời: Bộ Công an