Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc xử phạt người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông

Người gửi: Nguyễn Thị Na

Bộ Công an cho tôi hỏi: Khi người điều khiển phương tiện giao thông bị Cảnh sát giao thông dừng xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nhưng không chấp hành thì bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1238

Câu trả lời

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng; bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng (Điểm b Khoản 8 Điều 6 và Điểm d Khoản 12 Điều 6 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt). Đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt (Điểm b Khoản 1 Điều 78 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP).

Người điều khiển xe ô tô không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn bị phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng; bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 04 tháng đến 06 tháng (Điểm b Khoản 9 Điều 5 và Điểm đ Khoản 12 Điều 5 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP). Đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt (Điểm a Khoản 1 Điều 78 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP).

Người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng; bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm b Khoản 7 Điều 7 và Điểm b Khoản 9 Điều 7 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP). Đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt (Điểm c Khoản 1 Điều 78 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP).

Người trả lời: Bộ Công an