Hỏi đáp trực tuyến

Kiến nghị về mẫu thẻ Căn cước công dân

Người gửi: Cử tri Tây Ninh

Hiện nay người dân khi làm thẻ căn cước thay cho Chứng minh nhân dân (CMND) thì ngoài việc được cấp thẻ căn cước, cơ quan Công an lại cấp thêm cho người dân 01 Giấy xác nhận số CMND cũ (bằng giấy A4) nhằm giúp người dân tiếp tục thực hiện các giao dịch ngân hàng (vì có trường hợp người dân sử dụng số CMND cũ để giao dịch với ngân hàng). Việc này gây khó khăn cho người dân trong việc bảo quản “Giấy xác nhận”. Cử tri kiến nghị nên ghi vào thẻ căn cước 01 dòng về số CMND cũ, sẽ thuận lợi hơn.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1576

Câu trả lời

Về vấn đề này, Bộ Công an xin trả lời, như sau:

Thực hiện Luật căn cước công dân, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BCA, ngày 16/11/2015 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân, cụ thể hóa các quy định về hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách và chất liệu thẻ Căn cước công dân, không quy định về dòng số Chứng minh nhân dân cũ trên thẻ Căn cước công dân là đúng quy định tại Điều 18, Luật căn cước công dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà trước dây đã sử dụng số Chứng minh nhân dân cũ, Bộ Công an có quy định việc cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân khi công dân chuyển dùng từ giấy Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân. Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân chỉ mang tính chất tạm thời, xác nhận số Chứng minh nhân dân cũ với số thẻ Căn cước công dân là của cùng một người nhằm phục vụ công dân trong lần đầu giao dịch với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ghi nhận sự thay đổi số Chứng minh nhân dân của công dân và lưu vào hệ thống thì Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân không cần thiết nữa.

Người trả lời: Bộ Công an