Hỏi đáp trực tuyến

Kiến nghị về mức xử phạt đối với các hành vi vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Người gửi: Cử tri tỉnh Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Phú Thọ, Vĩnh Long

Mức xử phạt đối với các hành vi vận chuyển, mua bán, sử dụng các chất ma túy, nhất là các loại ma túy đá hiện còn thấp, chưa đủ tính răn đe nên việc vận chuyển, mua bán, sử dụng các chất ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, hiện nay tình hình thanh thiếu niên sử dụng ma túy rất nhiều, hơn nữa tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, tính chất, mức độ phạm tội càng nguy hiểm nhưng biện pháp chế tài hiện nay chưa đủ sức răn đe. Đề nghị tăng cường hơn nữa công tác điều tra, phòng chống tội phạm ma túy cần phải có những giải pháp cứng rắn hơn, xử lý nghiêm đối với tệ nạn này.

 

Ngày hỏi: 21/06/2018 Lượt xem: 2280

Câu trả lời

Bộ Công an xin trả lời, như sau:

 

Các tội phạm về ma túy được quy định tại Chương XVIII Bộ luật Hình sự năm 1999 gồm 10 điều, trong đó 03 điều có khung hình phạt cao nhất là tử hình với 06 hành vi: sản xuất trái phép chất ma túy, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; nhiều tội danh có khung hình phạt chung thân hoặc từ 07-15 năm tù. Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định các tội phạm về ma túy tại Chương XVIII còn 09 điều, bỏ tội sử dụng trái phép chất ma túy và bỏ hình phạt tử hình đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, có 02 tội có khung hình phạt cao nhất là tử hình với 05 hành vi. 

 

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm hình phạt tử hình, nhóm tội phạm về ma túy được quy định tại Chương XX của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) gồm 13 điều, tăng 04 điều so với Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, trong đó có 03 điều khung hình phạt cao nhất là tử hình, gồm: Tội sản xuất trái phép chất ma túy, tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tội mua bán trái phép chất ma túy; bỏ hình phạt tử hình với 02 tội danh là tàng trữ trái phép chất ma túy và chiếm đoạt chất ma túy, theo đó khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. 

 

Có thể nói, Bộ luật Hình sự Việt Nam qua các thời kỳ, trong hình phạt đều thể hiện tính nghiêm khắc đối với các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy; đồng thời, đề cao công tác phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý tội phạm; tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

 

Hiện nay, Bộ Công an tiếp tục tham mưu với Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy mang tính chiến lược và từng giai đoạn cụ thể; đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, phương án, tổ chức các cao điểm phối hợp đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm về ma túy với mục tiêu ngăn chặn việc ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, đấu tranh kiềm chế sự gia tăng của tội phạm trong nước và giải quyết triệt để các địa bàn phức tạp về ma túy. 

Người trả lời: Bộ Công an