Hỏi đáp trực tuyến

Kiến nghị về xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ

Người gửi: Cử tri tỉnh Trà Vinh

Đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ, nhất là đối tượng chống đối lại lực lượng Cảnh sát giao thông.

Ngày hỏi: 21/09/2020 Lượt xem: 4898

Câu trả lời

Bộ Công an ghi nhận và trân trọng cảm ơn cử tri tỉnh Trà Vinh đã quan tâm, theo dõi, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng Công an, nhất là tình trạng chống đối lực lượng Cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ. Những năm gần đây, tình trạng chống người thi hành công vụ nói chung và chống lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, manh động và liều lĩnh hơn, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội (năm 2019 xảy ra 25 vụ chống lại lực lượng Cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ, làm 01 đồng chí hy sinh, 18 đồng chí bị thương).
 
Nguyên nhân chủ yếu là do: Điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng, cơ chế quản lý về giao thông còn hạn chế, phương tiện giao thông tăng nhanh, trong khi đó, nhận thức và ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, thiếu hiểu biết về pháp luật nói chung và pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nói riêng; công tác giáo dục, quản lý lái xe chưa được quan tâm đúng mức; việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về xử lý các đối tượng chống người thi hành công vụ chưa sâu rộng, mạnh mẽ nên chưa tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội, có trường hợp báo chí đưa tin về vụ việc chưa đúng, thiếu chính xác làm người dân hiểu lầm vụ việc xảy ra do người thi hành công vụ. Các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi chống người thi hành công vụ còn chưa cụ thể, chưa đủ sức răn đe như cử tri phản ánh. 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các lực lượng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Hoàn thiện, đề xuất xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để tạo hành lang pháp lý vững chắc, đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm và tăng thẩm quyền cho người thi hành công vụ được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để bảo vệ mình trong những trường hợp, tình huống cụ thể được pháp luật quy định, siết lại kỷ cương pháp luật, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân vào lực lượng thực thi pháp luật. Đồng thời, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; thông báo công khai chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông để người dân đồng tình ủng hộ, giúp đỡ Cảnh sát giao thông, lên án mạnh mẽ các hành vi chống người thi hành công vụ. Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và các điều kiện cần thiết để tăng cường thêm sức mạnh, sức chiến đấu, xử lý ngay các tình huống chống người thi hành công vụ. Đối với những trường hợp chống người thi hành công vụ sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định để tăng cường tính răn đe.
Người trả lời: Bộ Công an