Hỏi đáp trực tuyến

Muốn xuất ngũ trước thời hạn để học đại học ngành ngoài thì cần điều kiện gì?

Người gửi: Hoàng Đình Lương

Tôi là chiến sỹ nghĩa vụ từ năm 2018, hiện nay đã hoàn thành 29/36 tháng thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân (CAND). Tôi muốn hỏi Bộ Công an, trường hợp của tôi là chiến sỹ đã hoàn thành nghĩa vụ trên 24 tháng thì theo quy định có đủ điều kiện xin xuất ngũ trước thời hạn để học đại học ngành ngoài không? 

Ngày hỏi: 15/01/2021 Lượt xem: 12365

Câu trả lời

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ có thể xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc Hội đồng y khoa Bộ Công an kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và c Khoản 1; các điểm a, b và c Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (cụ thể: (1) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; (2) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; (3) Con của liệt sỹ, con của thương binh hạng một; (4) Một anh hoặc một em trai của liệt sỹ; (5) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên).

Ngoài ra, tại điểm 2.2 Mục 2 Phần III Công văn số 717/X02-P2 ngày 26/3/2020 của Cục Đào tạo, Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh trong CAND năm 2020 quy định: “Chiến sỹ nghĩa vụ CAND tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh đại học CAND (do không đủ tiêu chuẩn học lực, phẩm chất đạo đức trong thời gian tại ngũ, chính trị, sức khỏe) hoặc không có nguyện vọng xét tuyển đại học CAND, trung cấp CAND và xét chuyển chuyên nghiệp thì được đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài ngành CAND và được giải quyết xuất ngũ (điều kiện xuất ngũ là đã có tối thiểu 24 tháng trở lên phục vụ tại ngũ và được thủ trưởng đơn vị theo thẩm quyền đồng ý cho dự thi) để nhập học nếu trúng tuyển.”

Trường hợp của bạn Hoàng Đình Lương, nếu bạn đảm bảo một trong các điều kiện nêu trên thì có thể được xuất ngũ trước thời hạn về địa phương cư trú hoặc học đại học ngành ngoài theo nhu cầu.

 

Người trả lời: Bộ Công an