Hỏi đáp trực tuyến

Quản lý về phòng cháy chữa cháy

Người gửi: Nguyễn Hữu Đạo

Gia đình tôi được UBND phường ra quyết định cho phép thành lập lớp mầm non tư thục và được tuyển các cháu từ 03 đến 05 tuổi vào học. Hiện tại lớp mầm non vẫn đang hoạt động bình thường. Vậy Bộ Công an cho tôi hỏi, lớp mầm non của gia đình tôi có trong danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định của pháp luật hay không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 907

Câu trả lời

Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo thì trường mẫu giáo là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận để chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 đến 06 tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

Như vậy, lớp mầm non của gia đình bạn về chức năng sẽ tương đương với trường mẫu giáo. Vậy theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC thì lớp mầm non tư thục của gia đình bạn thuộc diện quản lý về PCCC.

Người trả lời: Bộ Công an