Hỏi đáp trực tuyến

Quy định phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Người gửi: Phan Thái Sang

Tôi ở tỉnh Sóc Trăng, tôi muốn được cấp thẻ Căn cước công dân nhưng Công an tỉnh Sóc Trăng chưa triển khai cấp, đổi thẻ Căn cước công dân. Tôi muốn hỏi, tôi có thể đăng kí cấp thẻ Căn cước công dân tại một tỉnh, thành phố khác được không, ví dụ như thành phố Cần Thơ?
 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2844

Câu trả lời

Tại Điều 16 Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

“Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

- Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.

- Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó; các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân (gồm các trường hợp đổi thẻ khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; thẻ Căn cước công dân bị hư hỏng không sử dụng được) và cấp lại thẻ Căn cước công dân đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

- Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.”


Như vậy, đối với trường hợp công dân lần đầu thực hiện việc cấp thẻ Căn cước công dân thì do cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện hoặc cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp tỉnh nơi công dân có đăng ký thường trú tại địa phương đó tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân.

Đối với trường hợp của bạn Phan Thái Sang nêu trên, tại thời điểm Công an tỉnh Sóc Trăng chưa triển khai cấp thẻ Căn cước công dân nên công dân chưa thực hiện việc cấp thẻ Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được.

Người trả lời: Bộ Công an