Hỏi đáp trực tuyến

Quy định về thời gian giải quyết 1 vụ tai nạn giao thông

Người gửi: Phạm Nam Khánh

Tôi muốn hỏi thời gian theo quy định để giải quyết 1 vụ tai nạn giao thông (trường hợp không khởi tố vụ án, 2 bên đã thỏa thuận giải quyết dân sự) là bao nhiêu ngày và được quy định cụ thể tại văn bản nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 12982

Câu trả lời

Theo quy định: “Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông, cơ quan Cảnh sát giao thông phải tiến hành xem xét, điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông; đối với vụ tai nạn giao thông có nhiều tình tiết phức tạp cần điều tra, xác minh thì thời hạn có thể được kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày. Trường hợp phải thông qua giám định chuyên môn hoặc cần phải có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá ba mươi ngày”.

Điều này đã được quy định tại các Thông tư của Bộ Công an: Thông tư số 77/2012/TT-BCA ngày 28/12/2012 quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông đường bộ, Thông tư số 06/2013/TT-BCA ngày 29/01/2013 quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt của Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt và Thông tư số 73/2012/TT-BCA ngày 05/12/2012 quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy.

Người trả lời: Bộ Công an