Hỏi đáp trực tuyến

Thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy

Người gửi: Nguyễn Văn Linh

Tôi hiện có Tòa nhà văn phòng 06 tầng ở đường Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã được thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Hiện do nhu cầu sử dụng tôi muốn xin phép xây dựng nâng thêm 02 tầng, đồng thời lắp đặt bổ sung các hệ thống PCCC để đảm bảo an toàn PCCC cho công trình thì có phải thẩm duyệt về PCCC nữa hay không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2641

Câu trả lời

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy:

+ Khoản 2a Điều 15 quy định: Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

+ Điểm 11 Phụ lục IV quy định danh mục dự án, công trình phải thẩm duyệt về PCCC: Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước cấp xã trở lên; trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000m3.

Vì vậy, công trình trên khi cải tạo, xây dựng thêm 02 tầng thì phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Người trả lời: Bộ Công an