Hỏi đáp trực tuyến

Thay đổi ngày tháng năm sinh trên Chứng minh nhân dân

Người gửi: Nguyễn Đức Ngọc

Tôi ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, tôi muốn sửa lại ngày, tháng, năm sinh của tôi trên Chứng minh nhân dân. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi cần chuẩn bị những thủ tục và giấy tờ như thế nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1631

Câu trả lời

Tại Điểm a Mục 2 Phần II Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân khi thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh. Những thay đổi này phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Việc ghi thông tin trên Chứng minh nhân dân phải phù hợp với thông tin ghi trên Sổ hộ khẩu và Giấy khai sinh.

Như vậy, khi công dân Nguyễn Đức Ngọc có yêu cầu thay đổi ngày, tháng, năm sinh trên Chứng minh nhân dân thì trước hết công dân phải liên hệ với cơ quan tư pháp để điều chỉnh lại thông tin về ngày, tháng, năm sinh trên Giấy khai sinh, sau đó điều chỉnh thông tin về ngày, tháng, năm sinh trên Sổ hộ khẩu.


Sau khi công dân đã thực hiện việc điều chỉnh thông tin về ngày, tháng, năm sinh trên Sổ hộ khẩu theo thông tin về ngày, tháng, năm sinh trên Giấy khai sinh thì cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân theo thông tin về ngày, tháng, năm sinh mới cho công dân.
 

Người trả lời: Bộ Công an