Hỏi đáp trực tuyến

Thời hạn cấp Sổ tạm trú

Người gửi: Trịnh Quốc Trung

Tôi nộp hồ sơ tại Công an phường nơi tôi ở để làm Sổ tạm trú đã từ khá lâu và không được hẹn là khi nào có sổ với lý do hiện tại Sổ tạm trú khá hiếm. Bộ Công an cho tôi hỏi, theo quy định thì bao lâu người dân mới được nhận Sổ tạm trú sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1597

Câu trả lời

Thời gian giải quyết cấp Sổ tạm trú cho công dân được quy định cụ thể tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 30 Luật Cư trú, như sau:

“3. Người đến đăng ký tạm trú phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu; trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

4. Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này phải cấp sổ tạm trú theo mẫu quy định của Bộ Công an.”


Theo quy định trên, thời gian giải quyết đăng ký tạm trú, cấp Sổ tạm trú là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Người trả lời: Bộ Công an