Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục cấp, đổi Chứng minh nhân dân

Người gửi: Nguyễn Thành Đạt

Hộ khẩu của tôi thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Chứng minh nhân dân của tôi cấp ngày 30/7/2001, nay tôi muốn đổi Chứng minh nhân dân tại TP Hồ Chí Minh có được không? Bộ Công an cho tôi hỏi trường hợp của tôi thì thủ tục cấp, đổi Chứng minh nhân dân như thế nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2920

Câu trả lời

Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân thì đối tượng được cấp Chứng minh nhân dân: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ đến cơ quan Công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân theo quy định và tại Điểm b Khoản 1 Thông tư số 04/1999/TT-BCA ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 thì công dân Việt Nam đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được hiểu là công dân đó đang sinh sống, làm việc, học tập tại một địa chỉ xác định trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo quy định về đối tượng nêu trên thì anh Nguyễn Thành Đạt khi làm thủ tục đổi, cấp lại chứng minh nhân dân phải đến Công an thành phố Biên Hòa hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Đồng Nai nơi có hộ khẩu thường trú để làm thủ tục đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân theo quy định; hồ sơ thủ tục đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh như sau:

- Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân: Xuất trình sổ hộ khẩu; chụp ảnh; in vân tay; khai các biểu mẫu.

- Thủ tục đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân: Đơn xin đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân; xuất trình sổ hộ khẩu; quyết định thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; chụp ảnh, in vân tay hai ngón trỏ; khai tờ khai cấp Chứng minh nhân dân; nộp lại Chứng minh nhân dân cũ.

Trường hợp anh Nguyễn Thành Đạt muốn cấp Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân tại TP Hồ Chí Minh thì phải làm thủ tục chuyển nơi đăng ký thường trú về một địa chỉ xác định tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, khi đó mới làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân theo quy định./.

Người trả lời: Bộ Công an