Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

Người gửi: Nguyễn Danh Hùng

Tôi là Nguyễn Danh Hùng ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, tôi rất mong được Bộ Công an hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy nổ?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 843

Câu trả lời

- Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy nổ được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an, cụ thể:

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (mẫu số PC02 tại đường link sau: http://mps.gov.vn/web/guest/thutuchanhchinh/-/vdocview/v5Jn/3317613);

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ); giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với phương tiện thủy nội địa); giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng, xi téc chứa chất, hàng nguy hiểm theo quy định của các Bộ, ngành (nếu có); hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

b) Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh sát PCCC có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC đối với phương tiện (mẫu số PC05) và cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (mẫu số PC01); trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Người trả lời: Bộ Công an