Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký xe máy

Người gửi: Nguyễn Hương Linh

Tôi bị mất giấy đăng ký xe máy nhưng vẫn còn đủ các giấy tờ khi mua xe tại hãng. Tôi muốn được cấp lại giấy đăng ký xe máy thì cần làm những thủ tục gì?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 806

Câu trả lời

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất gồm:

- Giấy khai đăng ký xe;

- Chứng minh nhân dân (nếu chưa được cấp Chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong Giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu).

Khi cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe thì các biển 5 số sẽ giữ nguyên biển số. Trường hợp của bạn Nguyễn Hương Linh đang sử dụng là biển 3 số hoặc 4 số thì đổi sang biển 5 số theo quy định).

Người trả lời: Bộ Công an