Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Người gửi: Lê Anh Thư

Tôi có người bạn nước ngoài hiện đang thuê một căn hộ chung cư ở ngoại thành Hà Nội. Khi làm thủ tục khai báo tạm trú, phía Công an có yêu cầu Ban quản lý chung cư xuất trình Giấy chứng nhận căn hộ đủ điều kiện cho người nước ngoài thuê. Tôi có tìm hiểu nhưng chưa thấy có quy định về vấn đề này, Bộ Công an cho tôi hỏi, Giấy chứng nhận căn hộ đủ điều kiện cho người nước ngoài thuê được quy định tại văn bản nào? Trình tự, thủ tục, hồ sơ khai báo tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1446

Câu trả lời

- Về Giấy chứng nhận căn hộ đủ điều kiện cho người nước ngoài thuê: Theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì căn hộ cho người nước ngoài thuê không thuộc danh mục quy định ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Về trình tự, thủ tục, hồ sơ khai báo tạm trú cho người nước ngoài: Tại Điều 33 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam quy định:

1. Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

2. Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

3. Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn phải nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài. Cơ sở lưu trú khác có mạng Internet có thể gửi trực tiếp thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì phải khai báo tạm trú theo quy định.

Tại Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam, theo đó có hai hình thức để khai báo tạm trú người nước ngoài.

* Khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử: Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử, đăng nhập tài khoản khai báo để thực hiện khai báo thông tin tạm trú (quy định tại Điều 5 Thông tư số 53/2016/TT-BCA).

* Khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú: Người khai báo tạm trú liên hệ trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu quy định của Bộ Công an (quy định tại Điều 7 Thông tư số 53/2016/TT-BCA).
 

Người trả lời: Bộ Công an