Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục làm lại giấy đăng ký xe máy

Người gửi: Nguyễn Văn Tới

 

Tôi mua lại một chiếc xe máy và làm mất giấy đăng ký xe. Hiện, tôi chỉ còn giữ giấy mua bán viết tay và số Chứng minh nhân dân của chủ xe cũ. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi muốn làm lại giấy đăng ký xe thì cần những thủ tục như thế nào?
 

 

Ngày hỏi: 04/04/2018 Lượt xem: 2107

Câu trả lời

Căn cứ theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe:

- Tại Điểm g Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định chứng từ chuyển quyền sở hữu xe: Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực. Vì vậy, theo nội dung bạn trình bày ở trên thì bạn phải liên hệ với chủ xe để làm lại giấy bán xe có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

- Tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về trách nhiệm của chủ xe: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe. Như vậy, để làm lại Giấy đăng ký xe, bạn phải đến cơ quan Công an (Công an quận/huyện) nơi bạn đang sinh sống để được hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định.
 

Người trả lời: Bộ Công an