Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục nhập khẩu thường trú

Người gửi: Bùi Tấn Lự

Con gái tôi sinh năm 1993, trước đây cháu ở cùng tôi tại thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, cháu đã lập gia đình và ở cùng gia đình nhà chồng tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng và có Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Con gái tôi muốn nhập hộ khẩu về chung sổ hộ khẩu với gia đình nhà chồng tại xã Hà Lâm và đã chuẩn bị hồ sơ tiến hành thủ tục nhập khẩu thường trú gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu, Bản khai nhân khẩu, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và Giấy chuyển hộ khẩu của Công an thị trấn Đạ M’ri. Bộ Công an cho tôi hỏi, con gái tôi có cần bổ sung giấy tờ tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để thay thế Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hay không, hồ sơ con gái tôi chuẩn bị như trên đã đầy đủ chưa? Nếu chưa đầy đủ thì con gái tôi cần phải bổ sung thêm những giấy tờ gì?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1071

Câu trả lời

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về hồ sơ đăng ký thường trú, bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Bản khai nhân khẩu;

- Giấy chuyển hộ khẩu;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình thi không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột chuyển đến ở với nhau; người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, người khuyết tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với người giám hộ thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về mối quan hệ nêu trên.

Vì vậy, trường hợp vợ nhập về với chồng thì không cần xuất trình giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy đăng ký kết hôn hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về mối quan hệ vợ chồng. Nếu còn gì vướng mắc đề nghị ông Lự liên hệ với Công an huyện Đạ Huoai để được hướng dẫn cụ thể.

Người trả lời: Bộ Công an