Hỏi đáp trực tuyến

Trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân

Người gửi: Công Thành

Tôi là sĩ quan, quân hàm Trung úy, bố đẻ tôi mắc bệnh hiểm nghèo và đã điều trị tại bệnh viện, sau đó về điều trị tại nhà. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của bố tôi có được trợ cấp khó khăn đột xuất trong lúc trọng bệnh không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1678

Câu trả lời

Theo quy định tại Công văn số 3151/BCA-X11 ngày 27/9/2012 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đột xuất trong Công an nhân dân thì bố bạn được xét trợ cấp từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng/lần, không quá 2 lần/năm.
Trường hợp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 179/QĐ-HĐQL ngày 05/6/2015 của Hội đồng Quản lý Qũy về việc sử dụng Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân thì bố bạn có thể được đề nghị xét trợ cấp từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

Người trả lời: Bộ Công an