Hỏi đáp trực tuyến

Trường hợp người được tạm đình chỉ thi hành án tự ý đi khỏi nơi cư trú

Người gửi: Chu Kim Ngọc

Bộ Công an cho tôi hỏi, đối tượng đang chấp hành án phạt tù được tạm đình chỉ thi hành án để về gia đình quản lý, chăm sóc, chữa bệnh theo quy định. Trong thời gian ở địa phương nơi cư trú có được phép đi nơi khác để khám, chữa bệnh không? Nếu đi khỏi nơi cư trú mà không xin phép chính quyền thì có bị xử phạt hành chính không và quy định tại văn bản nào?

Ngày hỏi: 09/04/2018 Lượt xem: 3592

Câu trả lời

1. Việc quản lý người được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 263 Bộ luật Tố tụng hình sự và Khoản 3 Điều 32 Luật Thi hành án hình sự. 

- Khoản 1 Điều 263 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “Người được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được giao cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi cư trú hoặc làm việc quản lý. Họ không được tự ý đi nơi khác, nếu không được phép của chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức quản lý họ”. 

- Khoản 3 Điều 32 Luật Thi hành án hình sự quy định: “Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi trực tiếp quản lý người được tạm đình chỉ tổ chức giao người được tạm đình chỉ cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người đó; thân nhân của người được tạm đình chỉ có nghĩa vụ tiếp nhận người được tạm đình chỉ.

Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được tạm đình chỉ có trách nhiệm theo dõi, giám sát người được tạm đình chỉ, xem xét, giải quyết cho người đó được đi khỏi nơi cư trú, làm việc.”

Như vậy, căn cứ các quy định trên thì người đang chấp hành án phạt tù được tạm đình chỉ thi hành án về gia đình quản lý, chăm sóc, chữa bệnh phải chịu sự quản lý, giám sát của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nơi người đó về cư trú; người được tạm đình chỉ có nhu cầu đi khỏi nơi cư trú, làm việc để khám bệnh thì việc xem xét, giải quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã. Khi đến địa chỉ cư trú mới, người được tạm đình chỉ phải đăng ký tạm trú theo quy định. 

2. Trường hợp người được tạm đình chỉ thi hành án tự ý đi nơi khác khám bệnh mà không được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã thì bị xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng theo Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, như sau:

“Phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đối với người được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đi khỏi nơi cư trú mà không được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc không có mặt tại nơi chấp hành án, cơ quan thi hành án hình sự nơi cư trú sau khi hết thời hạn hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.”

Người trả lời: Bộ Công an