Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy

Người gửi: Cử tri tỉnh Tuyên Quang

Đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 3451

Câu trả lời

Để triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008, Chính phủ, các bộ, ngành chức năng đã khẩn trương, tích cực xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Qua theo dõi của Bộ Công an, đến nay đã có 19 nghị định của Chính phủ, 01 chỉ thị, 08 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 07 thông tư, thông tư liên tịch và 01 nghị quyết liên tịch được ban hành để quy định chi tiết, hướng dẫn các Luật nêu trên. Các văn bản được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm ma túy; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.

Tuy nhiên, tội phạm ma túy luôn diễn biến rất phức tạp nên việc hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống ma túy phải được tiến hành thường xuyên. Hiện nay, các bộ, ngành vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này, như: Bộ Y tế đang xây dựng văn bản quy định về việc xác định người nghiện ma túy tổng hợp, Bộ Công an đang xây dựng văn bản về lấy mẫu ma túy để phục vụ giám định phòng, chống ma túy, về chế độ báo cáo, thống kê về phòng, chống ma túy… Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đang phối hợp với các bộ, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống ma túy để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, nhằm hoàn thiện pháp luật về công tác phòng, chống ma túy.

Người trả lời: Bộ Công an