Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị đầu tư nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Người gửi: Cử tri TP Hải Phòng

 

Hiện nay, trang thiết bị phục vụ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, nguồn kinh phí trang bị cho lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy không có nên khó khăn khi thực thi nhiệm vụ. Đề nghị Bộ Công an quan tâm đầu tư nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy trang cấp cho lực lượng dân phòng để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 3026

Câu trả lời

Thực hiện Quyết định số 1101/QĐ-TTg, ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Công an đang triển khai 02 dự án đầu tư trang bị, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), đối tượng thụ hưởng là Công an các đơn vị, địa phương, trong đó có Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng. Thành phố Hải Phòng được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao, mặc dù nguồn kinh phí hàng năm Nhà nước cấp cho Bộ Công an còn hạn hẹp (chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu) nhưng Bộ Công an đã quan tâm đầu tư, cấp kinh phí và trang bị phương tiện phục vụ công tác PCCC và CNCH của địa phương. Từ năm 2008 đến 2015, Bộ Công an đã trang cấp cho Công an thành phố Hải Phòng 15 xe chữa cháy, 3.575 cuộn vòi chữa cháy các loại, 171 lăng phun, 2.517 đôi ủng chữa cháy, 120 mặt nạ phòng độc, 3.072 bộ quần áo chữa cháy, cách nhiệt và nhiều phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy khác.

Đối với lực lượng dân phòng, việc trang cấp phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 50 Luật Phòng cháy, chữa cháy và Điều 5, Điều 6 Nghị định số 10/2004/NĐ-CP, ngày 07/01/2004 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Theo đó, kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Để khắc phục khó khăn về trang bị, phương tiện cho lực lượng dân phòng, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các địa phương kịp thời tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm, cấp thêm kinh phí mua sắm trang bị, phương tiện PCCC và CNCH, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Người trả lời: Bộ Công an