Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị đầu tư trang thiết bị xác định hàm lượng chất ma túy tại địa phương

Người gửi: Cử tri tỉnh Điện Biên

Theo quy định, việc xác định tội phạm ma túy phụ thuộc vào hàm lượng chất ma túy. Tuy nhiên, đến nay các tỉnh chưa được đầu tư trang thiết bị xác định hàm lượng chất ma túy, tiền chất sử dụng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy. Đề nghị sớm đầu tư trang thiết bị xác định hàm lượng chất ma túy, tiền chất sử dụng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy cho các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm về tình hình tội phạm ma túy như Điện Biên.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5421

Câu trả lời

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP, ngày 24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999, khi phát hiện, bắt giữ và điều tra vụ án về ma túy phải tiến hành giám định hàm lượng các chất ma túy. Tuy nhiên, do thiết bị phục vụ việc xác định hàm lượng chất ma túy hoặc tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy rất đắt tiền, hầu hết đều phải nhập khẩu từ nước ngoài, nên hiện nay ở nước ta chưa có đủ điều kiện về con người và phương tiện kỹ thuật để đáp ứng đầy đủ yêu cầu này.

Hiện tại, chỉ có Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an mới có điều kiện giám định hàm lượng các chất ma túy; các Phòng Kỹ thuật hình sự ở Công an các địa phương chưa có điều kiện để xác định hàm lượng các chất ma túy, chủ yếu chỉ xác định loại chất ma túy và định lượng các chất ma túy. Khi có yêu cầu giám định hàm lượng các chất ma túy, Công an các địa phương đều phải gửi mẫu thử lên Viện Khoa học hình sự để thực hiện việc giám định, rất mất thời gian và gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra các vụ án về ma túy.

Để từng bước khắc phục khó khăn nêu trên, tạo thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã chỉ đạo Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xây dựng Dự án trang bị 10 bộ Thiết bị cho các địa bàn trọng điểm, đến nay đã hoàn thành ở giai đoạn kế hoạch, đang chờ vốn để triển khai; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đầu tư 11 bộ Thiết bị sắc ký khí đầu dò Ion hóa cho Viện Khoa học hình sự và Công an 10 tỉnh, thành phố trọng điểm về tội phạm ma túy, trong đó có tỉnh Điện Biên. Sắp tới, Bộ Công an sẽ đề xuất Chính phủ cho xây dựng các Trung tâm giám định ma túy, trong đó có giám định hàm lượng tại các cụm địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm ma túy./.

Người trả lời: Bộ Công an