Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị tăng phụ cấp và cung cấp trang thiết bị chuyên dụng cho lực lượng Công an viên của xã

Người gửi: Cử tri tỉnh Thái Bình

Các tệ nạn xã hội, mất an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng gia tăng và có tính chất phức tạp, trong khi đó lực lượng Công an viên phụ cấp ít, trang thiết bị thô sơ như hiện nay sẽ rất khó khăn khi làm nhiệm vụ. Cử tri tiếp tục đề nghị tăng chế độ phụ cấp và cung cấp các trang thiết bị chuyên dụng cho đội ngũ Công an viên của xã để kịp thời động viên, khuyến khích lực lượng này trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thôn, xóm.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5831

Câu trả lời

* Về chế độ phụ cấp cho đội ngũ Công an viên
Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân các cấp rất quan tâm đến việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an xã nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn. Chế độ, chính sách đối với Công an viên được quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 73/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Theo đó, Công an viên được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; được thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp 1 lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng... Căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương thực hiện chi trả phụ cấp cho lực lư­ợng Công an xã khác nhau, nhưng nhìn chung còn thấp so với yêu cầu thực tế.

Bộ Công an xin ghi nhận, tiếp thu và hoan nghênh ý kiến đóng góp của cử tri; đề nghị cử tri kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình để xem xét, điều chỉnh chế độ, chính sách và phụ cấp đối với Công an viên cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 
 
* Về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an viên cấp xã
Để có cơ sở thống nhất trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã, ngày 15/10/2013, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 43/2013/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã từ nguồn kinh phí hằng năm Nhà nước cấp cho Bộ Công an, gồm: súng trường (kèm theo cơ số đạn); súng tiểu liên (kèm theo cơ số đạn); súng bắn đạn cao su, hơi cay; dùi cui điện; đèn pin; bình xịt hơi cay; găng tay bắt dao; áo giáp; gậy nhựa; khóa dây trói; dùi cui cao su; khóa số tám; còi; loa pin; tủ đựng vũ khí; công cụ hỗ trợ; tủ hồ sơ nghiệp vụ. Các trang thiết bị khác (bàn làm việc; bàn họp; ghế; giường cá nhân; tủ cá nhân; văn phòng phẩm; điện thoại bàn; xe mô tô 100 - 150cc; máy vi tính + máy in; máy photo; máy fax...) do ngân sách địa phương đảm bảo. Căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã, Công an cấp tỉnh đề nghị với Ủy ban nhân dân cùng cấp trình Hội đồng nhân dân quyết định trang bị cho Công an xã phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương.

Người trả lời: Bộ Công an