Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị thống nhất ban hành Luật Căn cước công dân

Người gửi: Cử tri tỉnh An Giang

Thống nhất ban hành Luật Căn cước công dân, cần bỏ chế độ quản lý bằng hộ khẩu như hiện nay để nước ta sớm hòa nhập chung với các nước tiên tiến trong việc quản lý hành chính bằng công nghệ thông tin.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2428

Câu trả lời

Dự thảo Luật Căn cước công dân đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Sau khi Luật Căn cước công dân được Quốc hội thông qua, công dân sẽ được cấp thẻ Căn cước công dân (có đầy đủ thông tin về họ, tên khai sinh và họ, tên gọi khác; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc - được tích hợp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư), là loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân mà không cần phải sử dụng một số giấy tờ khác.

Sau khi xây dựng và tích hợp đầy đủ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ bỏ chế độ quản lý bằng sổ hộ khẩu như hiện nay, để nước ta sớm hòa nhập chung với các nước tiên tiến trong việc quản lý hành chính bằng công nghệ thông tin.

Người trả lời: Bộ Công an