Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị trang cấp phương tiện, vũ khí cho lực lượng Công an xã

Người gửi: Cử tri tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hải Phòng, An Giang

Cử tri đề nghị Bộ Công an trang cấp phương tiện, vũ khí cho lực lượng Công an xã để hỗ trợ và phục vụ cho công tác chuyên môn theo Thông tư số 43/2013/TT-BCA, ngày 15/10/2013 quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2956

Câu trả lời

Thực hiện Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 43/2013/TT-BCA, ngày 15/10/2013 quy định về danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị cho lực lượng Công an xã. Theo đó, từ năm 2014 đến nay, Bộ Công an đã có kế hoạch tổ chức trang cấp phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã trong toàn quốc; tuy nhiên, do điều kiện kinh phí Nhà nước cấp hàng năm còn hạn hẹp nên việc trang cấp công cụ hỗ trợ trước mắt ưu tiên cho Công an các xã trọng điểm.

Hiện nay, Bộ Công an đang đề xuất Chính phủ tiếp tục tăng kinh phí hằng năm để đầu tư trang bị cho lực lượng Công an xã, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Người trả lời: Bộ Công an