Hỏi đáp trực tuyến

Về đề xuất tăng biên chế cho lực lượng Cảnh sát giao thông

Người gửi: Cử tri tỉnh Khánh Hòa

Đề nghị Chính phủ tăng biên chế cho lực lượng Cảnh sát giao thông để tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2406

Câu trả lời

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác  bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Bộ Công an đã báo cáo và được Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ”; Đề án “Tăng cường và hiện đại hóa công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ”; Đề án “Tăng cường biên chế, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo, chế độ chính sách cho lực lượng Cảnh sát đường thủy ở Bộ Công an và 18 tỉnh, thành phố Bắc bộ và Trung bộ”. Trên lĩnh vực đường sắt, được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 6577/QĐ-BCA, ngày 28/11/2013 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường sắt”.

Để triển khai thực hiện các đề án đã được Chính phủ và Bộ Công an phê duyệt và bảo đảm lực lượng đáp ứng yêu cầu công tác, Bộ Công an đã xây dựng Đề án “Bảo đảm nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đến năm 2020”, trong đó đã phân tích, đánh giá biên chế hiện có của lực lượng Cảnh sát giao thông, dự báo nhu cầu và xác định mức tăng biên chế của lực lượng Cảnh sát giao thông từ nay đến năm 2020. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông; giao chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông cho Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân và trường Trung học Cảnh sát giao thông; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông.

Người trả lời: Bộ Công an