Hỏi đáp trực tuyến

Về kiến nghị một số vấn đề trong Luật thi hành án hình sự

Người gửi: Cử tri tỉnh Lạng Sơn

Luật Thi hành án hình sự, tại khoản 2, Điều 171 đề nghị nâng tỷ lệ người chấp hành án phạt tù để lại phục vụ tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam; sửa đổi khoản 1 Điều 22 của Luật theo hướng gia hạn thêm thời gian cho cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cấp tỉnh tổng hợp danh sách người có quyết định thi hành án phạt tù đang bị tạm giam để ra quyết định đưa người chấp hành án cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các đơn vị thuộc tỉnh miền núi.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 4467

Câu trả lời

1. Về đề nghị nâng tỷ lệ người chấp hành án phạt tù để lại phục vụ tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam:

Triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; đồng thời thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện các mặt công tác quản lý, giáo dục cải tạo và thực hiện chính sách pháp luật đối với phạm nhân, trong đó có vấn đề thực hiện quy định để lại phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam, nhà tạm giữ phục vụ công tác tạm giam, tạm giữ theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 171, Luật Thi hành án hình sự (số phạm nhân để lại phục vụ trại giam không vượt quá tỷ lệ 15%). Hiện trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn đang quản lý tổng số 822 can phạm nhân, trong đó có 107 phạm nhân, chiếm 13,02%.

Đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an xin tiếp thu và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, kiến nghị  với Quốc hội (khóa XIII) xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự, trong đó nâng tỉ lệ phạm nhân để lại trong trại tạm giam phục vụ cho công tác tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự.

2. Về kiến nghị “Sửa đổi khoản 1, Điều 22 của Luật Thi hành án hình sự theo hướng gia hạn thêm thời gian cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cấp tỉnh tổng hợp danh sách người có quyết định thi hành án phạt tù đang bị tạm giam để ra quyết định đưa người chấp hành án cho phù hợp với điều kiện và tình hình thức tế của các đơn vị thuộc tỉnh miền núi”.

Khoản 1, Điều 22, Luật Thi hành án hình sự quy định: “Trường hợp người bị kết án phạt tù đang bị tạm giam thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải tống đạt quyết định thi hành án cho người bị kết án và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách người chấp hành án phạt tù để báo cáo cơ quan Quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an”.

Thời hạn quy định tại Khoản 1, Điều 22, Luật Thi hành án hình sự áp dụng đối với trường hợp đang bị tạm giam tại trại tạm giam, nhà tạm giữ là phù hợp với thực tiễn. Vì hầu hết các trại tạm giam, nhà tạm giữ đều gần trung tâm tỉnh, thành phố hoặc trung tâm huyện, giao thông đi lại thuận tiện (kể cả các tỉnh miền núi), phương tiện kỹ thuật cũng được trang bị tương đối đầy đủ nên không gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các thủ tục tống đạt quyết định thi hành án phạt tù, hoàn chỉnh hồ sơ và lập danh sách báo cáo. Theo thống kê, từ năm 2014 đến 30/6/2015, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an đã ra quyết định đưa hàng chục nghìn người chấp hành án đến nơi chấp hành án theo quy định. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi hành án hình sự và hướng dẫn của Bộ Công an; tổ chức đưa người bị kết án phạt tù đến nơi chấp hành án bảo đảm an toàn, đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra, tổng kết công tác thi hành án hình sự hàng năm chưa có đơn vị, địa phương nào phản ánh về khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành quyết định thi hành án phạt tù theo Luật Thi hành án hình sự. Vì vậy, việc kiến nghị sửa đổi Khoản 1, Điều 22, Luật Thi hành án hình sự theo hướng gia hạn thêm thời gian tại thời điểm này là chưa cần thiết.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Thi hành án hình sự nếu phát hiện những điểm nào chưa phù hợp hoặc khó khăn, vướng mắc, bất cập thì kịp thời báo cáo để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Người trả lời: Bộ Công an