Hỏi đáp trực tuyến

Về việc ban hành văn bản hướng dẫn trả tự do tại phiên tòa với bị cáo mang quốc tịch nước ngoài

Người gửi: Cử tri tỉnh Lào Cai

Cử tri đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an thống nhất ban hành văn bản hướng dẫn về việc trả tự do tại phiên tòa đối với bị cáo mang quốc tịch nước ngoài phạm tội tại Việt Nam bị Tòa án tuyên phạt mức án tù bằng với thời  gian đã tạm giam.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1494

Câu trả lời

Theo Khoản 5, Điều 227 và Khoản 2, Điều 255 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP, ngày 02/10/2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Tòa án” của Bộ luật Tố tụng hình sự thì trường hợp bị cáo đang bị tạm giam mà bản án của Tòa án tuyên phạt tù nhưng thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời hạn đã bị tạm giam thì bản án của Tòa án được thi hành ngay, Hội đồng xét xử phải tuyên bố trả tự do ngay cho bị cáo tại phiên tòa (nếu bị cáo đang bị tạm giam). Quy định này được áp dụng đối với tất cả bị can, bị cáo, kể cả bị can, bị cáo là người có quốc tịch nước ngoài.

Để quản lý người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt tù, chờ làm thủ tục xuất cảnh, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2012/NĐ-CP, ngày 17/02/2012 quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự. Hiện nay, Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở lưu trú để quản lý người nước ngoài chờ xuất cảnh”, phấn đấu năm 2015 hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng Cơ sở lưu trú tại xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc và xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Người trả lời: Bộ Công an