Hỏi đáp trực tuyến

Về việc hướng dẫn thi hành luật chậm được ban hành

Người gửi: Cử tri tỉnh Điện Biên

Việc hướng dẫn thi hành luật thời gian qua chậm được ban hành: hướng dẫn thủ tục, thẩm quyền tạm hoãn thi hành án phạt tù đối với đương sự (đủ điều kiện hoãn) đã được xét xử nhưng bản án chưa có hiệu lực pháp luật…, đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành luật kịp thời, đầy đủ.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 4578

Câu trả lời

Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền đề nghị, quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù và thi hành quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù đã được quy định tại Điều 61, Bộ luật Hình sự năm 1999; các Điều 261, Điều 263 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; các Điều 23, Điều 24, Luật Thi hành án hình sự năm 2010. Về cơ bản, các điều luật nêu trên của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự đã quy định cụ thể điều kiện, thủ tục, thẩm quyền đề nghị, quyết định hoãn chấp hành án phạt tù và thi hành quyết định này. Trên thực tế đã có nhiều người bị kết án được Tòa án quyết định cho hoãn chấp hành hình phạt tù khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Hiện nay, thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 05/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự, Bộ Công an đang chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành các quy định về hoãn, tạm đình chỉ thi hành án hình sự. Theo đó, điều kiện, thủ tục, thẩm quyền đề nghị, quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù và thi hành quyết định này đã được Bộ Công an đưa vào dự thảo Thông tư liên tịch nêu trên.

1. Việc hướng dẫn thủ tục, thẩm quyền đối với đương sự đủ điều kiện hoãn chấp hành hình phạt tù theo Điều 61, Bộ luật hình sự (được sửa đổi, bổ sung năm 1999) và Điều 261, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao.

Để thực hiện Điều 61, Bộ luật hình sự quy định điều kiện các trường hợp hoãn chấp hành hình phạt tù và Điều 261 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định thẩm quyền cho hoãn chấp hành hình phạt tù, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự. Theo đó, Nghị quyết đã quy định, hướng dẫn chi tiết về điều kiện được hoãn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị hoãn, ra quyết định hoãn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý người được hoãn chấp hành hình phạt tù.

2. Theo quy định tại Điều 261, Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì người đã bị kết án phạt tù, nhưng bản án chưa có hiệu lực pháp luật không thuộc đối tượng được đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù theo Điều 61, Bộ luật hình sự.
 

Người trả lời: Bộ Công an